Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, które przekazałeś/aś w związku z korzystaniem przez Ciebie z bloga zlokalizowanego pod adresem gajapisze.pl (dalej „Blog”) jest Katarzyna Gajewska, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod nazwą Katarzyna Gajewska GajaPisze.pl, z siedzibą w Gdyni (81-472), ul. Legionów 107 F m.10, NIP: 958-133-75-49.

2. Dane osobowe

W związku z korzystaniem przez Ciebie z Bloga, dobrowolnie oraz za Twoją zgodą pozyskujemy od Ciebie następujące dane osobowe: imię oraz adres e-mail.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które nam przekazujesz przetwarzamy w celu przekazywania Ci wiadomości informacyjnych dotyczących Bloga (newsletter).

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja wyraźna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5. Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych innym podmiotom.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały one zebrane.

7. Uprawnienia Użytkowników

W każdym momencie możesz zwrócić się do Administratora o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz żądać ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również skorzystać z prawa do przeniesienia swoich danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w podanych celach.

8. Prawo do wycofania zgody (prawo do bycia zapomnianym)

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody zanim ją cofnąłeś. W sytuacji wycofania zgody, Administrator będzie mógł kontynuować przetwarzanie danych tylko w przypadku istnienia innej podstawy prawnej przetwarzania.

9. Kontakt

W każdym momencie możesz skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych pod adresem: kontakt@gajapisze.pl.