Złap swój rytm!

Rytm jest jednym z ważniejszych elementów kompozycyjnych w sztuce. Pisanie, tworzenie autorskich treści, a więc także blogowanie, jest według mnie sztuką. Zatem i w tych obszarach warto o rytmie pamiętać. Dlaczego rytm […] Read More