your kaya

Okres czasu

Nawet jeśli w teorii wiemy, że wyrażenie „okres czasu” jest niepoprawne, i tak zdarza nam się go użyć. Myślę, że to dlatego, że ogólnie słowo „okres” ciężko przechodzi nam przez gardło. Mi także. Ciągle jeszcze […] Read More